Historie společnosti KOBRA

Historie společnosti KOBRA sahá až do roku 1888, kdy byla společnost založena jako malá rodinná manufaktura v Horním Rakousku ve městě Wels. Již od svého založení Antonem Brandtnerem je společnost řízena členy rodiny Brandtnerů, kdy v současnosti je výkonným výrobním ředitelem společnosti již zástupce čtvrté generace rodiny Brandtnerů, pan Konrad Brandtner. Společnost za svou dlouhou historii prošla mnoha proměnami a modernizacemi. Původní ruční výroba byla již v padesátých letech 20. spoletí postupně doplněna první strojovou výrobou, kdy postupně sílící hospodářství vedlo k potřebám větší automatizace výrobních procesů. Poloautomatizované stroje výrazně zrychlily výrobu kartáčů, avšak vedly s výrazné standardizaci výroby v celém oboru a tak se postupem času začala vytrácet specializace v celkovém odvětví výroby kartáčů. Společnost KOBRA (Brandtner) tuto situaci kolem roku 1960 správně vyhodnotila a začala se věnovat vývoji vlastních poloautomatizovaných strojů. Jak se časem ukázalo, šlo o úspěšnou strategii kdy postupná specializace společnosti na výrobu technických kartáčů zajistila firmě další úspěšný vývoj a technologický náskok před konkurencí. Snahou vedení společnosti od začátku 80- tých let 20. spoletí byla především orientace na individuální výrobu průmyslových a speciálních kartáčů vyráběných na zakázku. Začátek devadesátých let pro společnost znamenal pokračování v nastoleném trendu, kdy se společnost definitivně přeorientovala na výrobu průmyslových technických kartáčů a cílila ještě více na snahu plné soběstačnosti v celém výrobním cyklu technických kartáčů. Vstup Rakouska do Evropské Unie znamenal pro společnost přínos nového výrobního programu, kterým se stala výroba hygienických kartáčů a čistících pomůcek pod výrobní značkou KOBRA. Rok 2007 znamenal pro společnost dvě zásadní změny. Začátkem roku 2007 společnost převzala konkurenční firmu, čímž výrazně posílila své postavení na trhu a touto akvizicí získala mnoho nových zákazníků. Druhou významnou událostí v historii společnosti byl v říjnu roku 2007 odprodej 100% podílu majitele společnosti Konrada Brandtnera nadnárodní společnosti KOTI – GROUP. Skupina KOTI GROUP má pobočky v Holandsku, Belgii, Velké Británii, Německu, Česku a nově i Rakousku. Výrazný nárůst obratu společnosti KOBRA v letech 2005 – 2008 a potřeby navýšení výrobních kapacit vedly v roce 2009 k vybudování nové výrobní haly na pozemku s rozlohou 8500 m2 v obci Steinhaus.

Z důvodu zdůraznění provázanosti a integrace společnosti Kobra se skupinou KOTI – GROUP došlo v roce 2011 ke změně názvu společnosti na současný název KOTI Kobra GmbH.

V současnosti využívá společnost KOTI Kobra GmbH ke své produkci v ty nejmodernější dostupné výrobní technologie, současně využívá mnohaleté zkušenosti s tradičními řemeslnými výrobními postupy. V současné době je společnost jediným výrobcem kartáčů v Rakousku, který dokáže nabídnout kartáče vyráběné na CNC strojích a současně kartáče ruční výroby. Společnost KOBRA zastává vůdčí postavení na evropském trhu s hygienickými čistícími pomůckami. Díky velmi široké nabídce standardních i speciálních pomůcek nabízí výrobce možnost komplexního řešení sanitace ve všech odvětvích potravinářského průmyslu, ale také gastronomických, farmaceutických i dalších provozech.

Jelikož se skupina KOTI – GROUP rozšířila v roce 2011 ještě o další tři pobočky, v současnosti představuje celá skupina největšího evropského výrobce v daném odvětví.

koti